Кандидатури за ППМГ ТВ

Ако проявявате интерес към работата на една медия и искате да подпомогнете развиването на този проект;
Ако искате да работите в почти професионална среда с висококачествено оборудване;
Ако сте отговорни и амбициозни;
Ако имате мотивация и сте инициативни;

То вашето място е в екипа на ППМГ ТВ!

Възможни позиции за кандидатстване:

Пълните характеристики на позициите може да откриете по-долу в изискванията!

Условия за кандидатстване

Личностни качества

 • Добри познания в областта, на която сте избрали да посветите своето участие при нас
 • Находчивост, креативност и артистичност
 • Желание за работа в екип, инициативност и отговорност

Документи

 • Задължително е изготвянето на портфолио, с което да учставате - поне един файл, съдържащ ваша разработена идея или материал (видео или аудио файл, презентация, текстов файл или друго), който да бъде посветен на тема, свързана с позицията, за която кандидатствате! Портфолиото трябва да бъде качено в облачно пространство (например Google Drive, pCloud, Dropbox, Dox) и да бъде предоставен линк, валиден до обявяване на одобрените кандидати. За конкретните позиции вижте съответните изисквания за портфолио по-долу в критериите!
 • По ваше желание може да представите себе си в няколко изречения (възраст, компетентности, интереси, изяви, участия в конкурси и т.н.)
 • По ваше желание може да предоставите мотивационно писмо
 • В полето за допълнителна информация може да опишите ваши конкретни предимства пред другите кандидати, ако не изготвите мотивационно писмо

Важно: Прочетете допълнителните уточнения и изисквания според позицията, за която кандидатствате! Възможно е да кандидатствате за повече от една позиция, но е необходимо да изпълните всички изисквания за портфолио.

Изисвания по позиции

Дейности и отговорности

 • Представя новини и събития
 • Участва в подготовката на емисията
 • Води телевизионно предаване

Изисквания към длъжността

 • Умения за импровизация и работа в стресова ситуация
 • Информираност относно събитията в социално-икономическия, културния и спортния живот
 • Владее специфични техники за предразполагане на събеседниците
 • Притежава усет за време и многопластово внимание
 • Добър тембър и артикулация, отлична дикция
 • Лично обаяние, фотогеничност

Изисквания за портфолиото

 • Актуални снимки - цял ръст и портрет
 • Представете кратко видео с прочит на новина, събитие, от избрана от вас сфера на обществения живот. Желателно е при заснемането на видеото да четете от източник на нивото на камерата.

Дейности и отговорности

 • Предава събитията като безусловно се придържа към истината и журналистическата етика
 • Осъществява контакти, разследва, проверява, открива бързо местата на събитията и теми, носи отговорност за подбора и начина на представянето на материалите
 • Изслушва внимателно събеседника, задава подходящи въпроси, води и насочва разговора, проявява обективност, когато прави коментар

Изисквания към длъжността

 • Умения за импровизация и работа в стресова ситуация
 • Умение да пише и говори неутрално
 • Уважение към зрителите, слушателите, събеседниците
 • Добър тембър и артикулация, отлична дикция

Изисквания за портфолиото

 • Представяне на заснето интервю с избрана от вас личност

Дейности и отговорности

 • Създава 3D графични продукти за нуждите на телевизията
 • Създава анимация по зададени критерии
 • Изготвя и манипулира изображения за употреба в телевизията
 • Борави отлично със специализиран софтуер

Изисквания към длъжността

 • Работа с програми за 2D дизайн – Adobe Photoshop, Gimp, Adobe Illustrator или сходна
 • Работа с програми за 3D дизайн – Blender, Autodesk Maya, 3DS Max или сходна
 • Творческо мислене
 • Желание за усъвършенстване на уменията

Изисквания за портфолиото

 • Изработка на 3D проект за студио (декорация) по ваше желание - предоставяне на рендерирано изображение/анимация или blend/fbx файл
 • Забележка: Ако нямате опит със софтуер за работа с 3D графики, но имате желание да опитате, може да направите опит за друга сцена, следвайки урок (напр. от YouTube)

Дейности и отговорности

 • Умее да обработва предоставения му видео материал за целите на продукцията в зависимост от изискванията на режисьора
 • Подбира и манипулира заснетите кадри
 • Приема и спазва указанията на режисьора
 • Борави отлично със специализиран софтуер

Изисквания към длъжността

 • Работа с програми за видео обработка - DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro или сходна
 • Умения за аудио-видео манипулация – Color Correction & Grading, Audio Tuning (EQ, Dynamics, etc.)
 • Творческо мислене
 • Желание за усъвършенстване на уменията

Изисквания за портфолиото

 • Представя монтиран завършен продукт – видео. Може да бъде проект на филм.
 • Забележка: При необходимост ще предоставим кадри за изготвянето на продукта.

Дейности и отговорности

 • Работи с рижисьорския пулт, осъществява запис или директно излъчване
 • Контролира и манипулира видео и аудио сигналите до произвеждане на готов продукт
 • Следва режисьорския замисъл по сценария
 • Работи със специализирани софтуерни продукти

Изисквания към длъжността

 • Работа с Atem Software Control, Bitfocus Companion, OBS, VLC или сходни програми ще се счита за предимство
 • Технически възможности за интеграция на различни технологии и системи в процеса на работа
 • Умения за създаване на работеща продукционна структура и бързо решаване на възникналите ситуации
 • Добре запознат с постпродукцията – монтажния и озвучителния период
 • Притежава технически усет, силна концентрация на вниманието, наблюдателност и бързи реакции, умее да работи при продължително натоварване
 • Умее да работи в екип и да го ръководи

Изисквания за портфолиото

 • Портфолиото представлява разработка и описание на изготвено режисьорско решение за реализация на определен сценарий - обяснете в рамките на максимум една страница текст как бихте решили един от следните казуси, така че да се постигне максимална автоматизация на процеса:
      - За шоуто на гимназията са предоставени следните материали: видеа, презентация, снимки за фон и аудио файлове. Необходимо е да се включи и живо предаване от камера на принципа картина в картина. Как ще комбинирате предоставените материали, така че на екрана винаги да се вижда желаната визуализация, с плавен преход от едни нейни елементи към други, и при нужда да се пуска аудио?
      - За целите на училищната телевизия има две камери (едната близък, другата далечен план), подготвени видеа (репортажи), два микрофона (на двамата водещи, които са един до друг) и се работи със зелен екран, като има подготвени видеа - студиото, което ще замени зеления екран. Как ще организирате процеса си на работа, така че безпроблемно да сменяте перспективата, да произведете качествено аудио и да включите репортажите?
 • Забележка: Разполагате с лаптоп, поддържащ всичкия нужен софтуер, аудио пулт и видео смесител. При необходимост ще предоставим повече детайли, необходими за вашето решение. Не се колебайте да се допитате за идеи и уточнения!

Дейности и отговорности

 • Отговаря за подредбата, чистотата и организацията на студиото
 • Организира и координира събитие или заснемане в студиото, както и работата в екипа
 • Ръководи работата на техническите сътрудници при подготовката на телевизионното студио при работа
 • Отговаря за техническата изправност на техниката
 • Контролира започването и завършването на снимачния процес
 • Отговаря за добрата и спокойна атмосфера
 • Следи за реда на снимачната площадка

Изисквания към длъжността

 • Общо разбиране на всички аспекти на работата на телевизията
 • Добра организация на работния процес
 • Умение за менажиране на пространството
 • Отзивчивост и готовност за организационна подкрепа, за да се гарантира, че процесът протича гладко и ефективно

Изисквания за портфолиото

 • Портфолиото представлява едно от двете:
      - Мотивационно писмо (с по-малка тежест)
      - Описание, скица или проект за организация на телевизионното студио на ППМГТВ, което включва: три камери, триточково осветление, зелен екран, правостоящ и седнал сет, аутокю, място за режисьор, режисьор на пулт, звукорежисьор, ръководител аутокю, други технически сътрудници.
 • Забележка: При необходимост ще предоставим повече детайли, необходими за вашето решение.

Дейности и отговорности

 • Подготвя сценарии за различни изяви и продукти
 • Съветва и подпомага работата на режисьора
 • Разработка на комедийни предавания, скечове

Изисквания към длъжността

 • Притежава писателски талант
 • Творчески идеи
 • Добра езикова култура
 • Креативност и въоръжение

Изисквания за портфолиото

 • Авторски материал – разработена идея или готов продукт: сценарий за шоу или скеч, забавен материал
 • Представяне - да представите себе си в няколко изречения (възраст, творчески наклонности, изяви, участия в конкурси и т.н.)

Дейности и отговорности

 • Осигурява теми за нуждите на отделните предавания и рубрики в телевизията
 • Намира и уговаря участия на гости в предаванията
 • Следи редовно всички източници на информация на училищно, местно и национално ниво

Изисквания към длъжността

 • Техническа и езикова грамотност
 • Творческа мисъл
 • Намиране на перспективи за развитие
 • Отговорност и инициативност

Изисквания за портфолиото

 • Представяне (задължително) - да представите себе си накратко (възраст, творчески наклонности, изяви, участия в конкурси и т.н.)
 • Мотивационно писмо по желание

Дейности и отговорности

 • Събира, редактира и представя снимков материал във връзка с отделните рубрики
 • Бързо вземане на решения, готовност за снимане по всяко време на мястото на събитието
 • Носи отговорност за качеството на заснетия материал

Изисквания към длъжността

 • Умение за създаване на композиция
 • Умение за изграждане на смислов център
 • Познание за различните фотографски техники
 • Притежаването на качествена фототехника е предимство

Изисквания за портфолиото

 • Задължително заснет собствен фотоматериал по избор (тематиката е без значение, в рамките на етичното), поне 5 фотографии на 2 различни сцени

Дейности и отговорности

 • Заснема кадри по зададен сценарий
 • Осъществява преки връзки с режисьора, сценариста и всички лица, тясно свързани със снимачния процес
 • Може да поема инициатива и да предлага идеи във връзка с различно заснемане на материалите, но е длъжен да обсъди идеите си с режисьора и сценариста на предаването
 • Отговаря за изправността на оборудването, с което работи

Изисквания към длъжността

 • Умение за създаване на композиция според изискванията
 • Умения за професионално настройване на снимачната техника
 • Притежаването на камера е предимство

Изисквания за портфолиото

 • Задължително заснет собствен видео материал по избор (тематиката е без значение), в рамките на не повече от 3 минути

Дейности и отговорности

 • Подпомага работата на режисьора, сценариста, оператора
 • Предлага творчески идеи и притежава креативност, способност за работа в екип, естетически усет
 • Оказва обща помощ при осъществяване на дейността на телевизията
 • Участие в екипната работа в съответната сфера на дейност, с която се занимава и си сътрудничи с екипа в процеса на работа

Видове поддлъжности

 • Отговорник реклами - подготвя рекламни текстове, спотове
 • Отговорник аутокю - въвежда и контролира текста
 • Тонрежисьор - работа с EQ, Dynamics и т.н.
 • Осветител - работа с триточково осветление при различни сетове
 • Отговорник оборудване - камери, микрофони и т.н.
 • ИТ консултант - доразработване на собствена софтуерна интеграция, поддръжка

Изисквания за портфолиото

 • Портфолиото представлява едно от двете:
      - Мотивационно писмо и лично представяне (с по-малка тежест)
      - Според избраната от вас сфера за сътрудничество дайте в писмен вид (до 1 страница) своите идеи и виждания за вида на оборудването, начина на подреждане, интеграцията, необходимия софтуер, работната среда, връзката с останалата част от продукцията и всеки друг възможен аспект с максимално експертна обосновка на предложението за това как биха се реализирали те и какъв ще бъде вашият личен принос.

Дейности и отговорности

 • Поддържа и актуализира сайта на телевизията, фейсбук страницата
 • Отговаря за маркетинга и PR на страницата
 • Отговаря на запитвания, следи за кореспонденцията към и от телевизията

Изисквания към длъжността

 • Познания за създаване на маркетинг стратегии
 • Умения за изработване на рекламни материали
 • Възможност за таргетиране и анализиране на аудитории

Изисквания за портфолиото

 • Изготвяне на примерна реклама на телевизията за Фейсбук – текст и снимка, с избрана от вас насоченост, като трябва да посочите целта на рекламата и таргетираната аудитория. Ако желаете може да подготвите като бонус други ваши идеи, които да подобрят визията на ППМГТВ.

Процесът по кандидатстване

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2021 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Начин на провеждане на подбора :

- първи етап - предварителен подбор по документи;

- втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията


Пожелаваме успех на всички участници!

Ако имаш въпроси, не се колебай да се свържеш с нас като ни пишеш на Фейсбук страницата на телевизията, изпрати ни имейл на [email protected] или говори лично с госпожа Ирена Желязкова

Ако мислиш, че твоето място е в екипа на ППМГ ТВ:

Кандидатствай сега